حسین جان

حسین جان!

راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده:

آب-آتش-خاک-هوا

آبی که از تو دریغ کردند

آتشی که در خیمه گاهت افتاد

خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردها

و هوایی که عمریست افتاده بر دل ها

ترکیب این چهار عنصر می شود:کربلا

 

/ 0 نظر / 17 بازدید