حرف دل

تو تنها نیستی...
دوستانی در نزدیکی ات قدم می زنند،
که شاید هرگز نبینی...
مهربانی هایی که،
شاید بعد ها نصیبت شود...
گفته ی سهراب را گوش کردی؟؟؟
چشم هایت را شُستی؟؟؟
جورِ دیگر دیدی ؟؟؟

/ 0 نظر / 22 بازدید