شب قدر

 

 چه زیبا خالقی دارم      چه بخشیده خدای عاشقی دارم

 

که می خواند مرا           با انکه می داند کنهکارم

 

 

 

 

 

اولین دعا سلامتی وفرج آن حضرت

[تقدیری سراسر خیر وبرکت  واموزش گناهان و خرسندی وسلامتی و خوشبختی سعادت دنیاو اخرت توشه شب قدرتان باد .ما را هم در این شبهای عزیز از دعاهای خیرتان بی نصیب نفرمایید

                                                                                           التماس دعا

/ 0 نظر / 19 بازدید