خوبی

 

تشخیصِ انسانهای خوب:


شاگردی از استاد خود پرسید:

خواهش می‌کنم به من بگو از کجا باید یک انسان خوب را تشخیص دهم؟
استاد جواب داد:

تو نمی‌توانی از روی سخنان یک فرد، تشخیص دهی که او یک انسان خوب است؛
حتی از ظاهر هیچ فردی نیز نمی‌توانی به این شناخت برسی،
اما می‌توانی از فضایی که در حضور آن فرد، به وجود می‌آید، او را بشناسی؛
زیرا هیچ کس قادر نیست فضایی در اطراف خود ایجاد کند که با روحش سازگاری نداشته باشد: این یعنی بازتاب شعور درونی و تشعشعات ما به هستی ...

 

 

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید