نیمه شعبان مبارک

عمریست ز اینه رویت مستیم      

                                                     از باده رنگین سبویت مستیم

هشیار ز صهبا و ز مینایت مست

                                               از عطر خوش نسیم کویت مستیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید