فریاد شیطان

 

  

روزی شیطان در گوشه مسجدالحرام ایستاده بود. حضرت رسول (ص) هم سرگرم طواف خانه کعبه بودند. وقتی آن حضرت از طواف فارغ شد، دید ابلیس ضعیف و نزار و رنگ پریده، کناری ایستاده است؛

فرمود: ای ملعون! تو را چه می شود که چنین ضعیف و رنجوری؟!

گفت: از دست امت تو به جان آمده و گداخته شدم.

فرمود: مگر امت من با تو چه کردند؟!

گفت: یا رسول الله! چند خصلت نیکو در ایشان است، من هر چه تلاش می کنم این خوی را از ایشان بگیرم نمی توانم.

فرمود: آن خصلت ها که تو را ناراحت کرده اند، کدامند؟

گفت: اول اینکه، هرگاه به یکدیگر می رسند، "سلام" می کنند؛ و سلام یکی از نام های خداوند است. پس هر که سلام کند، حق تعالی او را از هر بلا و رنجی دور می کند. و هر که جواب سلام دهد، خداوند متعال رحمت خود را شامل حال او می گرداند.

دوم اینکه، وقتی با هم ملاقات می کنند، به هم "دست" می دهند. و آن را چندان ثواب است که هنوز دست از یکدیگر برنداشته، حق تعالی هر دو را رحمت می کند.

سوم، وقت غذا خوردن و شروع کار "بسم الله الرحمن الرحیم" می گویند، و مرا از خوردن آن طعام و شرکت در آن کار دور می کنند.

چهارم، هر وقت سخن می گویند، "انشاالله" بر زبان می آورند و به قضای خداوند راضی می شوند. و من نمی توانم کار آن ها را از هم بپاشم، آنان رنج و زحمت مرا ضایع می کنند.

پنجم، از صبح تا شام تلاش می کنم تا اینان را به معصیت بکشانم. باز چون شام می شود، "توبه" می کنند و زحمات مرا از بین می برند و خداوند به این وسیله، گناهان آنان را می آمرزد.

ششم، از همه این ها مهم تر این است که، وقتی نام تو را می شنوند با صدای بلند "صلوات" می فرستند و من چون ثواب صلوات را می دانم، از ناراحتی فرار می کنم، زیرا طاقت دیدن ثواب آن را ندارم.

هفتم، ایشان وقتی اهل بیت تو را می بینند، به ایشان "مهر" می ورزند و این بهترین اعمال است.

..

پس حضرت روی به اصحاب کرده و فرمود: هر کس یکی از این خصلت ها را داشته باشد، از اهل بهشت است.
 

 / 0 نظر / 21 بازدید