بدون عنوان

 

در ماه رمضان چند جوان پیر مردی را دیدند که یواشکی غذا میخورد

به او گفتند ای پیر مرد مگه روزه نیستی ؟

پیرمرد گفت :چرا روزه هستم

 فقط آب و غذا میخورم

جوانان خندیدند و گفتند :واقعا ؟

پیرمرد گفت بله ،

 دروغ نمیگویم به کسی بدنگاه نمیکنم کسی را مسخره نمیکنم

 با کسی با دشنام سخن نمیگویم ، کسی را آزرده نمیکنم

 چشم به مال کسی ندارم و ...

بعد پیرمرد به جوانان گفت:

 آیا شما هم روزه هستید ؟

یکی از جوانان درحالی که سرش را پایین نگهداشته بود به آرامی گفت :خیر ما فقط غذا نمیخوریم!

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید