عشق به خدا

 

 

 

 کتاب "  عارفانه " ی شهید ادیب دکتر مصطفی  چمران


"و عشق هدف حیات و محرک زندگی من است زیباتر از عشق چیزی ندیده ام

و بالاتر از عشق چیزی نخواسته

 

 

 

نگاه زیبای دکتر به زندگی وعشق ،  روح تازگی را در هر انسانی می پروراند

 به شرط آنکه دل در گرو معشوق داشته باشی وبس...

نگاه وتفسیر هر یک از ما نسبت به واژه عشق ومعشوق متفاوت است

 اما آنچه مهم و قابل تامل است یگانگی معشوقی ست که سرچشمه عشاق جهان است

وقتی نگاهم زیبا شد عشق در خانه ی دلم جای میگیرد و هر زمان و در هرمکان که  نیازش داشتم

به فریادم می رسد

شاد باش ای عشق خوش سودای ما

ای طبیب جمله علت های ما

وقتی رابطه ی درستی بین چشم ودلم برقرار کنم آنگاه ست که به آنچه میبینم ایمان خواهم آورد

وقتی  به نماز می ایستم وبا او سخن میگویم  عاشق میشوم

باران که میبارد عاشق میشوم

وقتی به آسمان پر ستاره مینگرم عاشق میشوم

وقتی کنار دریا  مینشینم وموج زدنهای پیاپی والتماس دریا را برای وصال ساحل

مشاهده میکنم ،عاشق میشوم......../

/ 0 نظر / 20 بازدید