صلوات

رسول خدا(ص)فرمود:وقتی به معراج رفتم دیدم ملکی راکه هزارهزاردست دارد

یک میلیون وهردستی هزارهزارانگشت داردوهرانگشتی هزارهزاربند دارد. ان ملک

گفت:من حساب دانه های قطرات باران رامی دانم که چندتادرصحراوچنددانه دردریا می

بارد،وعرض کرد:تعدادقطرات باران راازابتدای خلقت تاحال رامی دانم ان وقت عرض

کرد:حسابی است که من ازمحاسبه ان عاجزم.فرمود:چیست؟عرض کرد:هرگاه جماعتی

از امت تو باهم باشندوباهم برتو  صلوات بفرستند،من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم

.
پاداش صلوات:امام رضا(ع) فرمود:صلوات برمحمدوال او،معادل باپاداش وثواب تسبیح وتکبیرگفتن است

.
بهترین اعمال دراخرت:رسول خدافرمود:بهترین اعمال دراخرت سه چیزاست:

1.صلوات برمحمدوال محمد

2.ابرسانی به تشنه ها

3.حب ودوستی علی بن ابی طالب.و اهل بیت (ع)


رفع فقر:رسولخدافرمود:صلوات فرستادن فقررابرطرف می کند.


درمان فراموشی:رسول خدافرمود:وقتی چیزی رافراموش می کنید،برمن صلوات

بفرستیدکه موجب یاد امدن ان چیزخواهدشد.


                        اللهم صل علی محمدوال محمد وعجل فرجهم

/ 0 نظر / 20 بازدید