داستا ن کوتاه پند اموز


در زمان ها ی گذشته ، پادشاهی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و برای این که

عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی   کرد. بعضی از بازرگانان

 و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند.

 بسیاری هم غر غر  می کردندکه این چه شهری است که نظم ندارد

. حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه ای است و ... با وجود این هیچ کس تخته سنگ را

از وسط بر نمی داشت

. نزدیک غروب، یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود ، نزدیک سنگ شد.
بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرارداد. ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخته سنگ قرار داده شده بود

 ، کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد

. پادشاه در ان یادداشت نوشته بود :

" عبور از هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد


/ 0 نظر / 5 بازدید