احترام به پدر و مادر

امام رضا(ع) فرمود:

خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد:

1 - به نماز همراه زکات فرمان داده است، پس کسی که نماز بخواند و

زکات نپردازد نمازش نیز پذیرفته نمی شود.

2 - به سپاسگزاری از خودش (خدا) و پدر و مادر فرمان داده است، پس

 کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است.

3 - به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم، پس کسی که صله رحم

انجام ندهد تقوای الهی را هم بجا نیاورده است.

پیامبر خدا(ص) فرمود:

هر فرزند نیکو کاری که با مهربانی به پدر و مادرش نگاه کند در مقابل هر

 نگاه، ثواب یک حج کامل مقبول به او داده می شود، سؤال کردند، حتی

 اگر روزی صد مرتبه به آنها نگاه کند؟   فرمود: آری خداوند بزرگتر و پاکتر است.

 

امام صادق - علیه السلام - فرمود:

هر کس به پدر و مادرش از روی غضب نگاه کند حتی در حالی که آنها در

 حق او ظلم می کنند، خدا هیچ نمازی را از او قبول نمی نماید.

امام صادق - علیه السّلام - فرمود:

 هنگامی که حضرت موسی- علیه السّلام - مشغول مناجات با

پروردگارش بود، مردی را دید که در سایه عرش الهی در ناز و نعمت

 است، عرض کرد: خدایا این کیست که عرش تو بر او سایه افکنده

 است؟ خداوند متعال فرمود: او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و

 هرگز سخن چینی نمی کرد.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید