زندگی

 


امواج "زندگی "را بپذیر

حتی اگر گاهی تو را به

عمق دریا ببرند...!
آن ماهی را که آسوده

بر روی آب میبینی، مرده است....

 

 


/ 0 نظر / 44 بازدید