بهتر از شهادت

 

در روز قیامت کسانی را که برای برافراشتن پرچم دین و توسعه ی

حق و حقیقت شربت شهادت نوشیده اند به بهشت می برند،

همین که وارد می شوند عده ای را می بینند که در مقام ارجمندی

قبل از آنها جای گرفته اند.

عرض می کنند:خداوندا! ما فرزندان خود را یتیم کردیم و جان را فدا

ساختیم،این ها چگونه پیش از ما وارد بهشت شده اند؟

خطاب می رسد:ایشان مستمندان و تنگدستان آل محمد اند،

شما در تمام عمر یک بار توسط شمشیر کفار شهید شدید در صورتی

که این ها روزی صدبار به تیغ ابتلا و امتحان کشته می شدند،به همین

دلیل مرتبه ی شهادت به مقام این ها نمی رسد......./

 

/ 0 نظر / 21 بازدید