زندگی

 

 

 زندگی

، شاید ، شعر پدرم بود که خواند

چای مادر که مرا گرم نمود

نان خواهر که به ماهی ها داد

"زندگی ، شاید ، لبخندیست که دریغش کردیم"


"سهراب سپهری

/ 0 نظر / 2 بازدید