دریا

 

موج اگر میدانست ساحل هیچوقت دستش را نمیگیرد ،

 

 

هرگز برای رسیدن نفس نفس نمیزد.

 

 

چه خوب است ماهم از موج و سرنوشتش درس بگیریم...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید