درنیمه شعبان مولود عشق برعاشقان مبارک باد

 

 

گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟    

    گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است

گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت   

     گفتا نشان چه پرسی؟ آن کوی بی نشان است!

گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی   

     گفتا که در ره ما غم نیز شادمانی است

 

/ 0 نظر / 19 بازدید