زندگی

 

 

به خاطر بسپار " ..
زندگی بدون چالش ؛ مزرعه بدون حاصل است.

تنها موجودی که با نشستن به موفقیت می رسد : 
مرغ است.

زندگی ما با " تولد" شروع نمی شود؛
با
تحول آغاز میشود.

لازم نیست "بزرگ " باشی تا "شروع کنی"،
شروع کن تا بزرگ شوی ... !

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید