سخنان ارزشمند پیامبر (ص)

متن حدیث : علامه الصابر فى ثلاث : اولها ان لایکسل و الثانیه ان لایضجـر, والثالثه ان لایشکـو مـن ربه عزوجل ، لانه اذا کسل فقد ضیغ الحق , واذا ضجر لـم یـود الشکر، واذا شکى مـن ربه عزوجل فقدعصاه .

ترجمه :

علامت صابر در سه چیزاست :

اول : آن که کسل نشـود،

دوم : آن که آزرده خاطـرنگردد,

سـوم : آن که از خـداونـدعزوجل شکوه نکند،

زیرا وقتى که کسل شـود، حق را ضایع میکند، وچـون آزرده خاطرگـردد شکـر را

به جا نمـیآورد، و چـون از پـروردگارش شکایت کنـد در و واقع او را نافرمانى

نموده است .


 

 

سخنان امام صادق (ع)

  

طلبت الانس، فوجدته فى قرائة القرآن: و آرامش و همدمى را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

 

1- و طلبت صحبة الناس، فوجدتها فى حسن الخلق: و همراهى و گفتگوى با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویى یافتم.

2- و طلبت رضى الله، فوجدته فى برالوالدین: و خوشنودى خدا تعالى را جستجو نمودم، پس آن را در نیکى به پدر و مادر یافتم.

  

/ 0 نظر / 7 بازدید